Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

Κεντρικό Μητρώο Μονάδων
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

H υπηρεσία «Κεντρικό Μητρώο ΠΣΔ» παρέχει τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης στα βασικά αλλά και τα δικτυακά στοιχεία των μονάδων που εξυπηρετεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Νέες δυνατότητες:

  •  Εμπλουτισμός περιεχομένου μόνο μέσω Web Services
  •  Συσχέτιση δομών συνδεσιμότητας (εξοπλισμός CPE – τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα – λογαριασμός ευρυζωνικής υπηρεσίας – δικτυακά στοιχεία)
  •  Υποσυστήματα – δορυφόροι για καλύτερη διαχείριση των δεδομένων και έλεγχο των πηγών τους: MyLab, SCH Units Subsystem, Line management System
  •  Φιλικό και προσωποποιημένο UI
  •  Ολοκλήρωση με το περιβάλλον single sign-on και τον LDAP του ΠΣΔ
 
 
 
 
Υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Για προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο email: mm@sch.gr
Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιείτε και το online σύστημα καταγραφής προβλημάτων στη διεύθυνση https://helpdesk.sch.gr