Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

Υπηρεσία MyLab
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Το Πληροφοριακό Σύστημα MyLab έχει ως κύριο σκοπό την ψηφιακή αποτύπωση των Εργαστηρίων Πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ) ή άλλου τύπου (πχ Εργαστηρίων Τομέα) καθώς και άλλων ομαδοποιημένων διατάξεων Η/Υ (εφεξής Δομές Η/Υ), όλων των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η διαστασιοποίηση των παραπάνω Δομών Η/Υ, μέσω της δυνατότητας προσάρτησης, αποκλειστικά σε ποσοτικό επίπεδο, κατηγοριών εξοπλισμού ΤΠΕ σε κάθε Δομή Η/Υ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποστηρίζεται από το ΤΕΙ Αθήνας
Επικοινωνία: mm@sch.gr